Renholdstjenester

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

Renholderne fra Alier leverer proft, rent og ordentlig – akkurat slik som du ønsker det.

Rent hjemme og på jobb er viktig for trivsel, og mer. Renhold handler også i høyeste grad om hygiene. God hygiene er viktig for helse og produktivitet. Renholderne våre har lang erfaring fra bygninger hvor folk jobber, lærer, bor og pleies. Vi ønsker at du skal kunne føle deg trygg på at oppgavene er gjort grundig og samvittighetsfullt. 

Ta kontakt for å høre mer, avtale befaring og få konkret tilbud. 

I hverdagen er vi sammen med deg og dine kolleger. Vi ønsker å være et positivt innslag i arbeidsmiljøet deres, yte service og være hyggelige å ha som leverandør. 

Myndighetene er opptatt av måten renholdsbransjen drives på. Det handler om kvaliteten bransjen leverer og medarbeidernes ve og vel. Arbeidstilsynet har godkjent oss som renholdsbedrift. Våre medarbeidere har dessuten nødvendig opplæring og fagbrev for jobben sin. Vi følger Norsk Standard NS-INSTA 800:2010 som er en sikkerhet for deg om at renholdet holder avtalt kvalitet.

Dette er noen av oppgavene vi utfører:

  • Ordinær og rutinemessig innendørs renhold 
  • Vask og stell av bygninger utvendig (vaktmestertjenester/bygningsdrift)
  • Periodevis tilleggsrenhold, for eksempel av vegger og tak, ”storrengjøring” av arealer m.m.
  • Spesialrenhold (smitte, brann, åsted)
  • Vindusvask utvendig og innvendig
  • Renhold i hus og hytte
  • Storrengjøring når vår-solen avslører litt ekstra behov
  • Flytterengjøring ved salg av boliger og ved endte leiekontrakt av næringslokaler