Denne personvernerklæringen forteller hvordan Alier AS samler inn og bruker personopplysninger.

Alier AS, ved daglig leder Astrid Kirkeåsen, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når du avgir personopplysninger via nettstedet vårt, e-post eller telefon, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i vår virksomhet.

Nettbasert behandling av personopplysninger på www.alier.no

Det er frivillig for de som besøker nettstedet å oppgi personopplysninger i forbindelse med våre tjenester. Via vår nettside hentes det inn personopplysninger dersom du tar kontakt med oss via vårt kontaktskjema. Via vårt kontaktskjema innhentes personopplysninger som navn, adresse og e-post, men det kan også være andre personopplysninger du gir fra deg i feltet «Emne».

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av opplysningene er som regel samtykke fra den enkelte, eller som ledd i oppfyllelse av avtale.

E-post og telefon

Alier AS benytter e-post og telefon som en del av vårt daglige arbeid som ledd i kommunikasjon med kunder, potensielle kunder, ansatte og leverandører. Ved bruk av e-post vil vi også kunne behandle personopplysninger. Det samme gjelder ved telefonsamtaler, hvor sentrale opplysninger kan bli journalført. Dette er opplysninger vi gjerne trenger for å oppfylle en forpliktelse overfor den registrerte, hvor det rettslige grunnlaget for behandling enten er etter samtykke eller som ledd i oppfyllelse av avtale.

Bruk av informasjonskapsler

Alier bruker cookies på vår hjemmeside for å kunne gi deg en bedre brukeropplevelse og hjelpe oss til å målrette nettstedet bedre.

Våre leverandører

Viis AS er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet. Uniweb AS drifter serveren nettstedet ligger på.

Alier AS benytter seg av ekstern regnskapsfører og revisor. Begge disse vil kunne behandle personopplysninger på våre vegne.

Våre leverandører vil som ledd i oppfyllelse av avtalen med oss kunne behandle personopplysninger på våre vegne, men da i samsvar med våre instrukser og inngått databehandleravtale.

Alier AS utleverer ikke opplysningene til andre, med mindre hjemmel i lov pålegger oss utlevering av opplysninger.

Lagring og sikring av personopplysninger

Vi lagrer, registrerer og oppbevarer personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og regnskapslovgivning. Vi gjennomfører til enhver tid nødvendige tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet og sikkerhet for personopplysningene.

Det registreres ulike typer personopplysninger i arkiv- og saksbehandlingssystemet. Dette er opplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-post adresse og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen. Alier AS tar sikkerhet på alvor og gjennomfører kontroller for å sikre et tilfredsstillende sikkerhetsnivå for opplysningene.

Sletting av personopplysninger

Alier AS tilstreber å ikke oppbevare personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle vår forpliktelse overfor deg, eller så lenge vi har samtykke til å behandle opplysningene.

Vi gjør oppmerksom på at vi vil behandle personopplysninger så lenge vi har rettslig grunnlag for det, som regel på bakgrunn av samtykke, etter avtale eller hvor annen lovgivning pålegger oss å oppbevare opplysningene.

Dine rettigheter

Du har krav på innsyn i de personopplysningene vi har registrert om deg og kan til enhver tid kreve retting, korrigering eller sletting av opplysningene vi behandler. Dersom behandling av opplysningene er basert på samtykke fra deg gjør vi oppmerksom på at samtykke når som helst kan trekkes tilbake. Spørsmål om vår behandling av personopplysninger om deg, retting, sletting eller annet kan rettes til daglig leder Astrid Kirkeåsen. Vi gjør videre oppmerksom på at dersom du mener vår behandling er i strid med gjeldende personvernlovgivning kan dette klages inn til Datatilsynet.