Om Alier

57 medarbeidere innenfor renhold og vaktmestertjenester

I Alier AS er vi 57 medarbeidere som jobber med renhold og bygningsdrift/vaktmestertjenester. 

Dette er oppgaver som mange virksomheter og privatpersoner trenger. Det er kjerneoppgaver for oss, men ikke nødvendigvis for deg. Som kunde hos Alier kan du være trygg på å få utført oppgavene slik du ønsker det – på dine premisser. 

Alier tilbyr tjenester til bedrifter, offentlige virksomheter inkludert institusjoner, privatpersoner, borettslag m.fl. 

Vi hører hjemme i en bransje som ofte blir beskrevet med den engelske betegnelsen facilities management. 

Alier er eid av og har mange oppdrag fra Lier kommune. Å ha ansvaret for bygninger og renhold i en kommune er et meget godt utgangspunkt for virksomheten vår. 

For det første leverer vi tjenester som hver dag blir evaluert av medarbeidere i Lier kommune og alle som bruker kommunens tjenestetilbud. Det er mange forskjellige mennesker! Vi ønsker å strekke oss for å gjøre alle fornøyde. 

For det andre har Lier kommune mange forskjellige bygningstyper og avanserte tekniske installasjoner som vi tar vare på. Vi har med andre ord bred erfaring – også i å gripe fatt i nye utfordringer. 

For det tredje så er kravene til ryddighet ufravikelige fra Lier kommune som oppdragsgiver til oss i Alier. Vi har kultur for å drive seriøst og ordentlig. 

For deg som oppdragsgiver skal det være lett å ha dialog med oss om smått og stort, og et avklart forhold til kostnader. Først og fremst gjør vi naturligvis jobben vår rutinemessig og systematisk. I tillegg har vi enkle og smarte måter som du kan bruke for å registrere behov. 

En ting som kjøpere av facilities management-tjenester ønsker å ha meget avklarte rammer for, er tilleggstjenester. Tilleggsoppdrag er helt vanlig, men innebærer ekstra kostnader. I Alier har vi gode systemer for å håndtere dette. Ofte er hovedkunden (kontraktspartneren) forskjellig fra de som forholder seg til oss i det daglige. Alle skal føle seg trygge på at vi utfører oppgavene våre som avtalt og til avtalt pris. Derfor sier vi i fra på forhånd dersom noe er utenfor avtalen og dermed tillegg. På denne måten kan du ta stilling til om du faktisk ønsker oppgaven utført og unngår overraskende fakturaer. 

Som vår eier vektlegger Alier grønne verdier. Derfor er vi sertifisert som Miljøfyrtårn. Som Miljøfyrtårn-bedrift jobber vi aktivt med bærekraft innenfor områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Du kan derfor være trygg på at du i Alier finner en samarbeidspartner som vil bidra til en grønn fremtid gjennom bedre miljøprestasjoner og reduserte klimagassutslipp. Om du ønsker, sender vi deg gjerne klima- og miljørapporten vår! 

Ta gjerne kontakt på 91355058